Biuletyn
Informacji Publicznej
Kontakt
Przedszkole Publiczne
w Zagwiździu
Dziś jest: poniedziałek, 10-08-2020, Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Od 1 września Przedszkole w Zagwiździu zostało przekształcone w oddział zamiejscowy Przedszkola w Murowie

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 83
W tym miesiącu: 1403
Wszystkich odwiedzin: 230314

Ekokultura

Przedszkole uczestniczy w projekcie: „Rozsądne dzieci kontra elektrośmieci”.

Do czwartku 28.03. w godzi. 7.30 - 15.30 do przedszkola w Zagwiździu można przywozić stare, zepsute np. telewizory, radia, komputery, silniki, lodówki, pralki, baterie  itp.. Oddając te elektro śmieci czyścisz swój dom, a jednocześnie pomożesz w akcji "Rozsądne dzieci kontra elektrośmieci".

Strona projektu: www.ekokultura.org

 

REGULAMIN III EDYCJI AKCJI EDUKACYJNEJ EKOKULTURA

1. Organizatorzy:

1.1 ENVIPRO Sp. z o.o. - finansowanie akcji, patronat merytoryczny;
1.2 ENERBIA Sp. z o.o.- współorganizator akcji

2. Cele konkursu:
                 
Akcja edukacyjna EKOKULTURA ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży wiedzy i prawidłowych zachowań w zakresie nie tylko ochrony środowiska naturalnego, ale otoczenia człowieka, jako całości. Ponad to akcja prowadzona jest również, jako aktywizacja społeczności lokalnej.
Celem tegorocznej edycji konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia segregacji odpadów i zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Działania takie pozwalają na utrwalenie zachowań proekologicznych. Organizatorom akcji zależy na uświadomieniu dzieciom szkodliwości dla środowiska i gospodarki wyrzucania na śmieci niesortowanych odpadów. Trzecia edycja poświęcona jest zagospodarowaniu odpadom ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzieci i młodzież w wyniku przeprowadzenia akcji powinna nabyć wiedzę i umiejętności sortowania i zbierania elektroodpadów, które wyrzucane na składowiska śmieci stanowią zagrożenie w wyniku przedostawania się go gleby szkodliwych substancji, a w skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do zatrucia ludzi i zwierząt. Problem elektroodpadów, nierozerwalnie związany z postępem technologicznym i cywilizacyjnym dotyczy całego społeczeństwa.

3. Przeznaczenie konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego (przedszkola, szkoły).
Każda z placówek, zgłaszając swoją chęć do wzięcia udziału w konkursie, powinna nadesłać prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (w przypadku zespołów szkół należy przesłać formularze oddzielnie).
Pracownik Envipro Sp. z o.o. w celu weryfikacji danych kontaktuje się z wyznaczonymi w formularzu osobami.
Akcja skierowana do dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzona jest pod hasłem „Rozsądne dzieci kontra elektrośmieci”.
Akcja skierowana do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich przebiega pod hasłem „Nasze zasady. Zbieramy elektroodpady”

4. Maskotką trzeciej edycji akcji edukacyjnej „EKOKULTURA” pt. „Rozsądne dzieci kontra elektrośmieci” pozostaje niezmiennie Ekowiewiórka Envipro.

5. Program akcji:

5.1 Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
5.2 Zbiórka makulatury
5.3 Eko-widowisko.
5.4 Konkurs z nagrodami na najciekawszą pracę (plastyczną/literacką) przeprowadzany pod hasłem: „Miej swoje zasady – zbieraj elektroodpady !”
5.5 Festiwal piosenki ekologicznej organizowany przez firmę Envipro Sp. z o.o. w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

 

IMG_0457_[].jpeg IMG_099.jpeg IMG_104.jpeg IMG_112.jpeg IMG_120.jpeg Mikołaj w przedszkolu w Zagwiździu (5).jpeg Zabawa karnawałowa 2013 (5).jpeg
<./div>